Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Raahen seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kaksitoista valittua jäsentä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajilla. Talousjohtaja pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat.

 

Kirkkoneuvosto 2019-2022

Puheenjohtaja Harri Joensuu
varapuheenjohtaja Aimo Karppinen (Jorma Perander)
Risto Havia (Antero Aulakoski)
Maija-Liisa Heikkilä (Tuula Kaisa Mustonen)
Noora Isokääntä (Pirjo Härkönen)
Kari Junnila (Tiina Torvinen)
Matti Kankaala (Tiia Törmikoski)
Eila Kantola (Yrjö Paakkonen)
Tuuli Lackström (Aino Asplund)
Juhani Pohto (Erkki Luttinen)
Pentti Salonsaaari (Maria Visuri)
Saana Savela (Maria Hyväri)
Pirkko Valtanen (Eeva Tokola)
 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla neljän vuoden välein. . Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Raahen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto hyväksyy mm. seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa.


Kirkkovaltuusto 2019 -2022

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jukka Ingerttilä
varapuheenjohtajana Lauri Lepistö.


Yhteinen seurakunta:
Jukka Ingerttilä,Aimo Karppinen, Maija-Liisa Heikkilä, Tiina Torvinen, Tiia Törmikoski, Pirjo Härkönen, Anna-Maija Rahja, Tuuli Lackström, Sirkku Leinonen, Tuula Kaisa Mustonen, Eeva Tokola, Pirkko Valtanen, Matti Kankaala, Jorma Perander, Aino Asplund, Helena Talus, Kari Junnila, Markus Tornberg, Noora Isokääntä, Maria Visuri, Salonsaari Pentti

Kristillisten perusarvojen puolesta:
Eila Kantola, Antero Aulakoski, Risto Havia, Jani Sikala, Yrjö Paakkonen, Maria Hyväri, Erkki Luttinen, Saana Savela, Lauri Lepistö, Juhani Pohto

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä:
Vesa Flink, Katja Hänninen