Häät

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 1. Kor. 13:4

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus. Avioliitto on perheen perusta. Vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Vihkitapahtumassa keskeistä on siunauksen pyytäminen. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja tekemään parhaansa, jotta kumpikin voisi olla liitossa onnellinen.

Vihkimiseen valmistautuminen

Avioliiton esteiden tutkinta


Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.
Esteiden tutkintaa täytyy pyytää vähintään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. 
Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä kirkkoherranvirastossa tulee pariskunnan molempien osapuolten olla paikalla. Lomake on mahdollista toimittaa myös valmiiksi täytettynä esteiden tutkijalle, tällöin heidän allekirjoitustensa oltava kahden henkilön oikeaksi todistamia.

Avioliiton esteiden tutkinta verkossa


Palvelu on tarkoitettu pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan. Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri. Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Pyyntö esteiden tutkinnasta siirtyy jäsentietojärjestelmä Kirjurin työjonoon.
Palvelu löytyy osoitteesta https://esteidentutkinta.fi

Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi molemmilla kihlakumppaneilla tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Papin ja kirkon varaaminen

Pappi, kanttori ja kirkko varataan kirkkoherranviraston kautta. Häitä suunnittelevien on syytä olla liikkeellä hyvissä ajoin. Pariskunnan kannattaa lisäksi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä vihkivään pappiin. Hänen kanssaan järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja sovitaan vihkitilaisuuden käytännön järjestelyistä. Tilaisuuden musiikkivalinnat sovitaan kanttorin kanssa. Kirkkoon sopivan häämusiikin laaja esittely löytyy häämusiikkisivuilta.

Vihkitilaisuus

Morsiuspari käy vihkitilaisuuden kulun papin kanssa etukäteen läpi toimituskeskustelussa.
Toimituksen kaava on nähtävissä virsikirjan liiteosassa sekä kirkollisten toimitusten kirjassa.

Tilaisuuden kulku pääpiirteittäin

 • Johdantomusiikki, jonka aikana hääpari saapuu alttarille
 • Alkusiunaus
 • Papin johdantosanat
 • Vihkirukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe vihittäville
 • Kysymykset vihittäville
 • Sormusrukous
 • Avioliiton vahvistaminen
 • Aviopuolisoiden siunaaminen
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän -rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki

Toimitukseen peruskaavaan on mahdollista lisätä sopimuksen mukaan lisätä esimerkiksi musiikkiesitys tai sormuslupaukset.
Koko tilaisuus voidaan morsiusparin niin toivoessa viettää morsiusmessuna, jolloin tilaisuus etenee jumalanpalveluksen mukaisesti ja siihen sisältyy ehtoollisen vietto.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen