Häät

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 1. Kor. 13:4

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus. Avioliitto on perheen perusta. Vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Vihkitapahtumassa keskeistä on siunauksen pyytäminen. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja tekemään parhaansa, jotta kumpikin voisi olla liitossa onnellinen.

Vihkimiseen valmistautuminen

Avioliiton esteiden tutkinta
Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.
Esteiden tutkintaa täytyy pyytää vähintään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. 
Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä tulee pariskunnan molempien osapuolten olla paikalla kirkkoherranvirastossa. Lomake on mahdollista toimittaa myös valmiiksi täytettynä esteiden tutkijalle, tällöin heidän allekirjoitustensa oltava kahden henkilön oikeaksi todistamia.

Papin ja kirkon varaaminen

Pappi, kanttori ja kirkko varataan kirkkoherranviraston kautta. Häitä suunnittelevien on syytä olla liikkeellä hyvissä ajoin. Pariskunnan kannattaa lisäksi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä vihkivään pappiin. Hänen kanssaan järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja sovitaan vihkitilaisuuden käytännön järjestelyistä. Tilaisuuden musiikkivalinnat sovitaan kanttorin kanssa. Kirkkoon sopivan häämusiikin laaja esittely löytyy häämusiikkisivuilta.

Vihkitilaisuus

Morsiuspari käy vihkitilaisuuden kulun papin kanssa etukäteen läpi toimituskeskustelussa.
Toimituksen kaava on nähtävissä virsikirjan liiteosassa sekä kirkollisten toimitusten kirjassa.

Tilaisuuden kulku pääpiirteittäin

 • Johdantomusiikki, jonka aikana hääpari saapuu alttarille
 • Alkusiunaus
 • Papin johdantosanat
 • Vihkirukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe vihittäville
 • Kysymykset vihittäville
 • Sormusrukous
 • Avioliiton vahvistaminen
 • Aviopuolisoiden siunaaminen
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän -rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki

Toimitukseen peruskaavaan on mahdollista lisätä sopimuksen mukaan lisätä esimerkiksi musiikkiesitys tai sormuslupaukset.
Koko tilaisuus voidaan morsiusparin niin toivoessa viettää morsiusmessuna, jolloin tilaisuus etenee jumalanpalveluksen mukaisesti ja siihen sisältyy ehtoollisen vietto.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen