LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖTEHTÄVÄ 1.9.2022-31.7.2023 RAAHEN SEURAKUNNASSA

Etsimme tiimiimme motivoitunutta varhaiskasvatuksen osaajaa, joilla on lapsi- ja perhelähtöinen työote sekä taito tukea perheiden kristillistä kasvatusta. Odotamme vastuullista työotetta, vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä toimia perheiden sekä työyhteisön kanssa. Osaat työskennellä joustavasti muuttuvissakin tilanteissa, ja omaat innostuksen kehittää omaa työalaasi. Työ on seurakunnan perustehtävän mukaista laaja-alaista varhaiskasvatus- ja perhetoimintaa, joka sisältää päiväkerhoja, perhekerhoja, päiväkotiyhteistyötä, tapahtumia ja leiritoimintaa.

Arvostamme tiimi- ja kohtaamistaitoja sekä valmiutta toimia sosiaalisessa mediassa, sillä kehitämme seurakunnan varhaiskasvatusta vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja toimimaan vahvemmin yhdessä perheiden sekä eri yhteistyötahojen kanssa.

Työnteonpaikkoina työsuhteen alkaessa ovat Raahen alue, Vihanti sekä Siikajoen alue. Työ sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Toivomme, että hakijalla on 180 osaamispisteen laajuinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muuta soveltuvaa tutkintoa.

Olisitko kiinnostunut mahdollisuudesta opiskella oppisopimuksella kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tai tutkinnon osia? Oppisopimuskoulutuksessa työskentelet lastenohjaajan tehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuksella opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta niin työpaikalla kuin opinnoissakin.

Huomioimme paikkaa täyttäessämme myös oppisopimuksesta sekä kasvatusalan opiskelusta kiinnostuneet hakijat. Myös mahdollisuus osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Hakijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vaativuusryhmä 402 (2092,17€). Viikkotyöaika on 38.15 tai sovittaessa osa-aikainen työaika. Ennen työsuhteen alkamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika 4 kuukautta.

Raahen seurakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti s-postilla osoitteeseen merja.tuomaala@evl.fi. Hakuaika päättyy 21.8.2022.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Merja Tuomaala puh. 040 6710 657

 

Raahen seurakunnan seurakuntapastorin virka

Raahen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

Raahen seurakunta n. 23 000 jäsenen seurakunta Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueella. Seurakunta koostuu kaupunkialueesta sekä laajasta maaseudusta kirkonkylineen. Seurakunnassa on viisi toiminnallista aluetta, 90 työntekijää. Papin virkoja on 12, joista yksi on sairaalapastori. Raahe on merikaupunki, jossa on hyvät palvelut ja loistavat mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon liikunnan ja luonnon parissa. Omaa ilmettä kaupungille antaa vanha Puuraahe.

Seurakunta on hengellisesti vireä. Pappia haetaan yleiseen seurakuntatyöhön erityisesti Raahen kaupunkialueella. Raahen maaseutu ja Siikajoen alue tulevat myös tutuiksi. Odotamme hakijalta taitoa kohdata eri-ikäisiä ihmisiä, sekä vahvaa halua ja kutsumusta seurakunnan yhteisölliseen rakentamiseen. Tarjoamme mahdollisuuden omien vahvuuksien kehittämiseen ja hyödyntämiseen työssä. Olemme valmiit tukemaan työuraa aloittavaa pappia tai teologia, arvostaen kuitenkin hakijan kokemusta seurakuntaelämästä. Oman auto käyttö on työtehtävien hoidon kannalta välttämätön.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat. Haastatteluun kutsuttavat haastatellaan Raahessa tiistaina 13.9. 2022. Piispan haastattelupäivä maistereille on 16.9.2022.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 2.9. 2022 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätiedot: kirkkoherra Harri Joensuu, puh. 040 6710625, papiston esimies Petri Tervo, puh. 040 6710652, vs. hiippakuntapastori Seija Helomaa, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi, paitsi petri.u.tervo@evl.fi.