​​​​​​

Raahen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin (nuorisopastori) virka

Raahen seurakunta on n. 23 000 jäsenen seurakunta Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueella. Seurakunta koostuu kaupunkialueesta sekä laajasta maaseudusta kirkonkylineen. Seurakunnassa on viisi toiminnallista aluetta,n. 100 työntekijää, joista toiminnallisen puolen työntekijöitä 60. Seurakunta on hengellisesti vireä.

Nuorisopastori kuuluu pappien tiimiin. Pappia haetaan kehittämään varhaisnuorten-,nuorten ja nuorten aikuisten jumalanpalveluselämää ja jumalanpalveluskasvatusta. Työhön kuuluu osana varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiimiä työtä nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden parissa erityisesti Raahen kaupunkialueella.

Odotamme hakijalta taitoa kohdata eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, sekä vahvaa halua ja kutsumusta seurakunnan yhteisölliseen rakentamiseen. Vahvuudeksi katsotaan sielunhoidollinen osaaminen, sekä aiempi kokemus varhaisnuoriso-,nuoriso- ja perhetyöstä.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Tehtävä edellyttää suomen kielenerinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:31§t·n mukainen rikosrekisteriote.

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt. Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 29.10.2021klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Hakijat liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi nimikirjaotteen.

Lisätiedot: Papiston esimies Petri Tervo, puh. 040 6710652, nuorisotyönohjaajien esimies Sakari Salo puh. 040 6710635 sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.