Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkaa 7.2.2021.

”Elämässä tulee eteen sairauksia, työttömyyttä ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen saattaa suistaa velkakierteeseen. Työelämäaikaan otettuja lainoja onkin vaikea hoitaa, jos työura katkeaa ennenaikaisesti”, toteaa Yhteisvastuukeräyksen esimiespiispa Matti Repo.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Raahen seurakunta toteuttaa striimattujen jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien yhteydessä kolehtikeräyksiä. Perinteistä lipas- ja listakeräystä Yhteisvastuun hyväksi ei aloiteta toistaiseksi koronapandemiasta johtuneesta turvallisuussyistä.

Voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay-numeroon 73747 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/raahe. 
Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 303545 

Yhteisvastuun pankkitilit ovat:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41, 
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja 
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Autetaan yhdessä ahdinkoon joutuneita ikäihmisiä 

Lisätietoa keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi sekä seurakunnan keräyspäällikkö diakoniatyöntekijä Virpi Jauhiainen, puh. 040 6710621