Yhteisvastuun 70. juhlavuotena tuetaan vanhemmuutta

 

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon.

Vuonna 2020 Yhteisvastuu juhlii jo 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Tänä vuonna liike nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestittämän tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella asiasta kuin asiasta. Vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin.

Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä. Yhteisvastuu tekee siis samalla ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Yli puolet keräystuotosta eli 60 % ohjataan vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Tämän vuoden keräysvaroilla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

Keräystuotosta 20 % ohjataan vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen, jossa toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda verkostomallista yhteistyötä vanhemmuuden tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisilla paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken.

Lisäksi 20 % keräystuotosta käytetään vanhemmuuden tukemiseen Raahen seurakunnan diakoniatyön kautta.

Tule mukaan Yhteisvastuukerääjäksi!

Tuetaan yhdessä vanhemmuutta, jotta lapsilla olisi turvalliset aikuiset ympärillään.

Lisätietoa keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi sekä seurakunnan keräyspäällikkö diakonissa Alex Anttila, puh. 040 6710 621 (ma-ke klo 9-10)