Rippijuhlat

Rippikoulu on monille nuorille yksi nuoruuden kohokohdista, jota kannattaa juhlia! Konfirmaatiossa nuoret tunnustavat uskonsa ja tulevat seurakunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

Rippikoulun päättyy konfirmaatiojuhlaan kirkossa. Konfirmaatiossa on kyse omakohtaisesta tunnustautumisesta kristilliseen uskoon. Konfirmaatio on kiinteästi yhteydessä lapsena saatuun kasteeseen.

Rippikoulussa saadun hengellisen opetuksen jälkeen nuori yhtyy samaan uskontunnustukseen, jonka vanhemmat ja kummit lukivat hänen kastetilaisuudessaan.

Kummit kutsutaan mukaan konfirmaatiomessuun, jossa he osallistuvat oman kummilapsensa siunaamiseen. Messun jälkeen rippikoulun opettajat ja isoiset voivat pyydettäessä vierailla konfirmoitujen kodeissa.

Konfirmaation merkitys


Nuori vahvistaa konfirmaatiossa uskovansa sen mitä hänelle on opetettu ja ilmaisee halunsa kasvaa kristillisessä uskossa, elämässä ja rakkaudessa. Konfirmaatioon osallistuminen on vapaaehtoista. Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella ja toimia kummina. Hänet voidaan myös vihkiä kirkollisesti avioliittoon ja hän voi asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin 18 vuotta täytettyään.

Rippikoululaiset

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen