Kuvassa Raahen seurakunnan kirkkovaltuusto kaudelle 2023-2026.

Päätöksenteko

Raahen seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimikaudella 2023-2024 toimii Pirkko Valtanen ja varapuheenjohtajana Ari Haapakoski.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

Kirkkoneuvosto toimikaudelle 2023-2024: Harri Joensuu, puheenjohtaja, Aimo Karppinen, varapuheenjohtaja

Vesa Flink, Risto Havia, Maria Hyväri, Hanna Kankaala, Tuuli Lackström, Markku Mehtätalo, Sakari Männistö, Anna-Maija Rahja, Eeva Tokola, Tiina Torvinen, Ritva Veteläinen.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla neljän vuoden välein. . Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Raahen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto hyväksyy mm. seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa.

Kirkkovaltuusto 2023 -2026

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Valtanen 
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ari Haapakoski


Yhteinen seurakunta:
Aimo Karppinen, Hanna Kankaala, Sari Nurro, Eila Kangasatalo, Anna-Maija Rahja, Tiina Torvinen, Pirkko Valtanen, Eeva Tokola, Pirjo Härkönen, Jorma Perander, Kari Junnila, Tuuli Lackström, Sirkku Leinonen, Kirsi-Maria Hiltunen, Aino Asplund, Satu Yrjänä, Sakari Männistö, Markus Tornberg, Samuel Korhonen, Seija Pasanen, Kaarina Pehkonen, Maria Visuri, 

Kristillisten perusarvojen puolesta:
Risto Havia, Maria Hyväri, Antero Aulakoski, Ritva Veteläinen, Ari Haapakoski, Eila Kantola, Jani Sikala, Kaisa Pelkonen, Sauli Kallio, Markku Mehtätalo

Lähellä ihmistä:
Vesa Flink

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Raahen seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kaksitoista valittua jäsentä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajilla. Talousjohtaja pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat.

 

Kirkkoneuvosto 2023-2024

Puheenjohtaja Harri Joensuu
varapuheenjohtaja Aimo Karppinen

Vesa Flink, Risto Havia, Maria Hyväri, Hanna Kankaala,

Tuuli Lackström, Markku Mehtätalo, Sakari Männistö,

Anna-Maija Rahja, Eeva Tokola, Tiina Torvinen, Ritva Veteläinen.