Uutislistaukseen

Suru jättää jälkensä – seurakunta tukee

thumbnail_Vedenpirstoma,Siljan kuva.jpg

Eräs sururyhmässä mukana ollut henkilö huomioi tärkeimpänä sen, että hän ei ollutkaan vaikeuksineen yksin, vaan oli muitakin, joilla oli vastaavanlaisia kokemuksia.

Suru jättää jälkensä – seurakunta tukee

Läheisen ihmisen menehtyminen on omaisille usein varsin raskasta. Menetyksen kokeneille yhteistä on suru.    

Lähes kaikissa Suomen seurakunnissa on sururyhmiä. Raahen seurakunnassa ne ovat tänä vuonna maalis-toukokuussa ja loka-joulukuussa, jos rajoitukset sen sallivat.  

Suru on työtä

Puhutaan surutyöstä. Asiantuntijoiden mukaan surutyön tavoite ei ole työstää surua pois ja jatkaa elämää siitä, mihin se jäi ennen menetystä. Surutyö on menetyksen käsittelemistä, mutta myös sitä työtä, mitä suru tekee ihmisessä menetyksen jälkeen.

Sureminen ei tarkoita kiintymyssuhteen katkaisemista, vaan sen vähittäistä muovautumista uuteen muotoon. Ihmissuhteesta tulee vähitellen muistosuhde. Suru on kokonaisvaltainen prosessi. Siinä vuorottelevat menetyksen kohtaaminen ja sen välttely.

Surun käsittely

Kaikki suremisen tavat eivät ole pitemmällä aikavälillä yhtä hyviä. Joskus surutyön kehitys voi olla kielteinen, jolloin sureva jää ikään kuin elämään menneisyydessä.

Surutyö voi siirtyä, jos sitä yritetään välttää esimerkiksi pakenemalla työhön, kiireisiin, voimakkaisiin elämyksiin tai riippuvuuksiin. Surutyö voi estyä myös silloin, kun omaisen on käytettävä kaikki voimat toisista huolehtimiseen.

Suru jättää jälkensä. Sanotaan, että sen käsitteleminen auttaa menetystä muuttumaan arvokkaaksi osaksi elettyä elämää. Katkeruuden ja masennuksen sijasta ilmenee kiitollisuutta ja sisäistä kasvua.

Vertaistuki

Sururyhmä tuo mahdollisuuden surun työstämiseen. Se antaa surulle aikaa, tilaa ja tukea.

Ryhmässä osallistujat jakavat menetyksen tuomia asioita ja tuntemuksia, ja ottavat niitä vastaan. Sururyhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan ja tietävät usein puolesta sanastakin, mistä puhutaan. Siinä on vertaistuen voima. Vaikka suru on aina yksilöllistä, yhdessä jaettu suru voi edistää sen käsittelyä.

Ilmoittautuminen

Sururyhmään ilmoittaudutaan. Ryhmä on suljettu: siihen ei oteta uusia jäseniä toiminnan jo alettua. Ryhmässä on 4-10 henkilöä ja ohjaajia on kaksi. Ryhmässä tärkeää on luottamuksellisuus.

Sururyhmää ei suositella kovin pian menetyksen jälkeen, koska silloin on vielä vaikea keskittyä surun käsittelemiseen muiden kanssa. Suositus on, että ryhmään osallistutaan aikaisintaan noin puoli vuotta menetyksestä, mutta osallistua voi, vaikka menetyksestä olisi pidempikin aika. Kevään ryhmä alkaa viikolla 11. Ilmoittautumisaika siihen päättyy pe 4.3. klo 15.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heli Luoma arkisin klo 9-15 p. 040 671 0623 tai Kimmo Heinilä ke-su p. 040 671 0630.

Jutun tekijä: Kimmo Heinilä

3.2.2022 11.09