Uutislistaukseen

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Raahen seurakunnan kirkkoherran viran.

srk_logo (3).jpg

Raahen seurakunta n. 22 500 jäsenen seurakunta Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueella. Seurakunta koostuu kaupunkialueesta sekä laajasta maaseudusta kirkonkylineen. Kirkkoja seurakunnan alueella on seitsemän. Seurakunta on hengellisesti vireä, hyvin verkostoitunut ja taloudellisesti vakaa. Työntekijöitä on yli 80 ja he jakautuvat työala- ja aluetiimeihin. Raahen seurakunnan kirkkoherran virassa korostuu johtamisosaaminen.

Raahen seurakunnan kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viran palkkaus sijoittuu luokkaan K40 (1.9.2024 alkaen 5 727,98-6 896,98 €).

Kirkkojärjestys määrittelee kirkkoherran tehtävät seuraavasti:
* Kirkkoherra valvoo, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti;
* Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies;
* Kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätösten laillisuutta ja noudattamista seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa;
* Kirkkoherra esittelee kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostolle tai muulle toimielimelle toimialaansa koskevat asiat, jollei hän ole määrännyt esittelyä muulle viranhaltijalle.

Hakuaika päättyy 30.5.2024 klo 15.00. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoRekry-palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaote sekä lääkärintodistus (T-lomake, enint. 6 kk vanha). Tuomiokapituli haastattelee hakijat kokouksessaan 12.6.2024 Oulussa.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Harri Joensuu, puh. 040 671 0625, ja pappisasessori Mirva Ahola, puh. 0400 714 503. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

26.4.2024 10.59