Uutislistaukseen

Onko Jumalaa olemassa? Antaako tiede vastauksen?

lumiset kuusipuut.

Pienet kysymykset koskettavat usein arkemme hetkiä. Mitä söisin tänään? Kävisinkö tänään kävelyllä? Kysyisinkö puolisoltani mitä hänelle kuuluu? Vastaukset pieniin kysymyksiin synnyttävät usein kokemuksemme arjesta ja elämästä.

Suuret kysymykset ja niihin annetut vastaukset taas synnyttävät elämämme taustaväreilyn. Ne synnyttävät sen millaisena näemme tämän todellisuuden, millaisena näemme tämän maailman sekä sen millaisena näemme itsemme ja toisen ihmisen. Yksi tällainen suuri ihmisen elämän taustaväreilyä ohjaava kysymys on se, onko Jumalaa olemassa. Kysymys Jumalan olemassaolosta on askarruttanut ihmistä niin kauan kun hän on ollut olemassa. Ihmisellä on sisäinen taipumus kääntää katseensa kohti taivaanrantaa ja ihmetellä tämän elämän tarkoitusta. Ihmetellä sitä, onko kaikki sattumaa, vain onko kaiken takana jotain meille osittain käsittämätöntä.

Viimeisen reilun sadan vuoden aikana ymmärrys Jumalan olemassaolosta on kokenut suuria muutoksia. Nämä muutokset ovat ohjanneet ja ohjaavat väistämättä myös yksittäisen ihmisen ajattelua siitä, missä määrin on järkevää uskoa Jumalan olemassaoloon. Ennen modernin tieteen syntyä 1800-luvulla oli vielä verrattain normaalia uskoa Jumalaan. Jumalan toiminnalla selitettiin monia asioita, joita ihminen ei kyennyt muuten selittämään. Modernin tieteen nousu 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa haastoi kuitenkin käsitystä Jumalasta. Monet tieteelliset teoriat onnistuivat korvaamaan Jumalan esimerkiksi luojana tai taivaissa asuvana entiteettinä. Tiede tuntui ottaneen lopullisen voittonsa uskosta.

Edessä oli kuitenkin vielä yksi käänne. Tieteen kehittyessä eteenpäin ihminen kykeni hankkimaan yhä tarkempaa tietoa tästä todellisuudesta. Ihminen oppi katsomaan atomin sisään, ja ihminen löysi atomin sisältä heikon vuorovaikutuksen. Ihminen oppi näkemään pitkälle avaruuteen ja laskemaan esimerkiksi avaruuden laajenemisnopeuden. Tieteen kehittyessä eteenpäin yhä useampi tutkija ymmärsi sen, kuinka tarkasti tämä todellisuus näyttää olevan säädetty elämää varten. Kuljettaessa kohti 2000-lukua tiede alkoikin tuottamaan tietoa, joka tuki Jumalan olemassaoloa. Tämä siksi, että todennäköisyydet tämänkaltaisen elämän synnylle, ja sille hienosäädölle joka tässä maailmankaikkeudessa vallitsee, ovat olemattoman pienet. Sattuma maailmankaikkeuden olemassaolon selityksenä rajautui pois jokaisen itseään kunnioittavan tiedemiehen maailmankuvasta. 

Seurakuntapastori Lauri Hämeenahon luentosarja: Onko Jumalaa olemassa? Antaako tiede vastauksen katsottavissa Raahen seurakunnan YouTube kanavalla.

Teksti: Lauri Hämeenaho

14.11.2023 14.58