Uutislistaukseen

srk_logo-8.jpg

Raahen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

17.8.2022 09.27

Raahen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

Raahen seurakunta n. 23 000 jäsenen seurakunta Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueella. Seurakunta koostuu kaupunkialueesta sekä laajasta maaseudusta kirkonkylineen. Seurakunnassa on viisi toiminnallista aluetta, 90 työntekijää. Papin virkoja on 12, joista yksi on sairaalapastori. Raahe on merikaupunki, jossa on hyvät palvelut ja loistavat mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon liikunnan ja luonnon parissa. Omaa ilmettä kaupungille antaa vanha Puuraahe.

Seurakunta on hengellisesti vireä. Pappia haetaan yleiseen seurakuntatyöhön erityisesti Raahen kaupunkialueella. Raahen maaseutu ja Siikajoen alue tulevat myös tutuiksi. Odotamme hakijalta taitoa kohdata eri-ikäisiä ihmisiä, sekä vahvaa halua ja kutsumusta seurakunnan yhteisölliseen rakentamiseen. Tarjoamme mahdollisuuden omien vahvuuksien kehittämiseen ja hyödyntämiseen työssä. Olemme valmiit tukemaan työuraa aloittavaa pappia tai teologia, arvostaen kuitenkin hakijan kokemusta seurakuntaelämästä. Oman auto käyttö on työtehtävien hoidon kannalta välttämätön.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat. Haastatteluun kutsuttavat haastatellaan Raahessa tiistaina 13.9. 2022. Piispan haastattelupäivä maistereille on 16.9.2022.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 2.9. 2022 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätiedot: kirkkoherra Harri Joensuu, puh. 040 6710625, papiston esimies Petri Tervo, puh. 040 6710652, vs. hiippakuntapastori Seija Helomaa, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi, paitsi petri.u.tervo@evl.fi.