Vanhempainillan tiivistelmä


•    Käytiin läpi nykyisen 2017 käyttöön otetun rippikoulusuunnitelman lähtökohtia, jonka lähtökohtina ovat mm. nuoren osallisuus ja rippikoulun teemojen tarkastelu omasta elämästä käsin. Hyvä tiivistelmä löytyy osoitteesta: https://slideplayer.fi/slide/15207313/


•    Katsottiin läpi yhteiset kokoontumiset. Kokoontumiset ja niihin liittyvät tiedot löytyvät aina osoitteesta www.raahenseurakunta.fi/r1 Kokoontumisista tiedotetaan nuorten whatsapp ryhmässä. Tarkista, että oma nuoresi on siellä mukana. Nuorille jaetaan rippikoulukortti josta nuori voi itse seurata, että on suorittanut kaikki rippikouluun kuuluvat vaiheet. 


•    Puhuttiin siitä, miten leirielämä vaatii nuorelta paljon. Jos leiri tuntuu haastavalta syystä taikka toisesta näistä on hyvä puhua ennen leiriä nuoren kanssa ja tarvittaessa olla yhteydessä rippikoulun työntekijöihin. 

Mitä sitten tarkoittaa, että nuori on leirikuntoinen?
•    Nuoren pitää pystyä nukkumaan muiden kanssa samassa huoneessa.
•    Nuoren pitää pystyä olemaan ryhmässä.
•    Nuoren sairauden oireiden pitää olla riittävällä tavalla hallinnassa. Oireilu ei saa kuormittaa kohtuuttomasti kavereita, isosia tai työntekijöitä.
•    Nuoren pitää pystyä olemaan osa ajasta (yö) ilman puhelinta.
•    Nuorella täytyy olla hallussa perustaidot: luku- ja kirjoitustaito, kellon tunteminen, kyky huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta, omatoimisuus ja riittävä syöminen.

Haluamme, että jokaisella nuorella on mahdollisuus tulla rippikouluun. Sairauden akuutti vaihe tai juuri päällä oleva kriisi ei ehkä ole paras mahdollinen lähtökohta leirimuotoiselle rippikoululle. Joskus päivärippikoulu on perusleiririparia parempi vaihtoehto. Ja joskus on parempi jopa odottaa seuraavaan vuoteen.