Uutislistaukseen

Raahelaiset ystävyysseurakunnan tukijoina

Joululyhdyt Kemi.jpg

Pyhäkoululapset askartelivat hienot joululyhdyt juomatölkeistä opettajansa Olga Jakusovin johdolla.

Vienan Kemin evankelis-luterilaisen seurakunnan toiminta alkoi 1990-luvun alussa suomalaisten ystävien avustuksella. Ystävyysseurakunta Raahella on merkittävä rooli seurakunnan ja sen kirkon rakentamisessa.

Vuonna 1999 rekisteröity Kemin seurakunta on pieni, noin 40 jäsenen seurakunta Venäjän Vienan Karjalassa. Jumalanpalveluksissa käy säännöllisesti 10-20 henkeä, pyhäkoulussa noin 10 lasta.

Kemin seurakunta kuuluu Inkerin kirkkoon, joka vastaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.  Inkerin kirkko on pinta-alaltaan Venäjän laajin kirkko, mutta silti jäsenmäärältään vähemmistökirkko. Pappeja ja diakoneja on noin 80 ja rekisteröityneitä jäseniä noin 800-1000, mikä on hyvin pieni määrä verrattuna Venäjän 143,4 miljoonaan asukkaaseen. Venäjällä on myös vielä pienempiä luterilaisia kirkkoja, kuten saksalainen luterilainen kirkko (ELKR) ja Karjalan luterilainen kirkko.

Inkerin kirkolla on vahvat yhteydet Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sillä kirkon perustajajäsenet olivat suomalaisjuurisia: inkeriläisiä ja karjalaisia. Yli 400 vuotiaan kirkon virallinen kieli oli vielä reilu 20 vuotta sitten suomi, nykyisin venäjä.

Jo 1990-luvun lopulla silloisen Saloisten seurakunnan kappalainen Kimmo Heinilä toimi osa-aikaisena pappina Vienan Kemissä ja mm. piti ensimmäisen rippikoulun vuonna 1998. Vuodesta 2000 alkaen seurakuntaa johti 160 kilometrin päässä olevan Segežan kirkkoherra Olavi Raassina vaimonsa, lähetysseuran lähettinä ja kanttorina toimivan Eevan, kanssa. Vuonna 2013 Antero Rasilainen vihittiin Inkerin kirkon papiksi ja Kemin seurakunnan kirkkoherraksi, kunnes 2014 saatiin paikallinen kirkkoherra Vladimir Jakusov. Hänen vaimonsa Olga toimii pyhäkouluopettajana.

– Nykyään toimin apupappina ja käyn 5-6 kertaa vuodessa paikan päällä, Antero kertoo. – Turhaa matkustamista Venäjälle pitää nykytilanteessa välttää, mutta me Inkerin kirkon papit saamme käydä seurakunnassa. Mielellään kutsuisimme mm. Inkerin kirkon piispan Suomeen, mutta nyt se ei onnistu.

Yhteydenpito Kemin seurakuntaan hoituu sähköpostitse sekä Facebookin kautta: kirkkoherra Jakusov päivittää kuulumisia ja kuvia tapahtumista seurakunnan sivulle.

Uusi kirkko lähemmäs

Antero on toiminnanjohtajana yhdessä Suomen ev.lut.kirkon lähetysjärjestöistä, Evankelisessa lähetysyhdistys ELY:ssä, joka tekee yhteistyötä mm. Inkerin kirkon kanssa. ELY:n ensimmäinen nimikkölähetti Raili Mäkitalo toimi Segežan ja Kemin seurakuntien lähettinä, diakonina, lastenhoitajana ja pyhäkouluopettajana vuosina 2010-2015.

Tulevana hankkeena on uuden kirkon saaminen Kemin seurakuntaan. Nykyinen, vanhaan apteekkiin tehty kirkko on huonokuntoinen ja sijaitsee liian kaukana asutuksesta.

– Korona ja sota ovat hidastaneet hanketta, mutta tänä keväänä se saattaisi edetä. Raahen ystävät ja Raahen seurakunta ovat olleet aktiivisia hankkeessa, kuten myös Espoon tuomiokirkkoseurakunta.

Antero haluaa kiittää kaikkia Raahen seudun aktiivisia tekijöitä Kemin seurakunnan auttamisesta.

– Sitä ei voi rahassa mitata, miten aktiivit ovat olleet mukana pienen seurakunnan tukemisessa. Raahen seurakunnassa on tehty todella pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten parissa, pidetty mm. lastenleirejä Kemissä ja Paanajärvellä. Nämä ovat isoja asioita heille. Kiitän, kumarran ja iloitsen yhteistyöstä.

Teksti: Kirsi-Maria Hiltunen

Kuva: Olga Jakusova

20.1.2023 12.24