Raahen seurakunnan laskutusosoite ja Y-tunnus

Y-tunnus: 2047367-3

Paperilaskujen osoite:

Kirkon palvelukeskus/
Raahen seurakunta
003720473673
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Sähköpostiosoite:

kkr.pl5018@xbs-salo.com

Verkkolaskuosoite:

003720473673

Laskut tulee aina lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Verkkolaskun laskutusformaatin tulee verkkolaskulain velvoittaman mukaisesti olla Finvoice 3.0 tai TEAPPSXML3.0 formaatteja. Lisätietoja osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241

Mikäli teillä on laskuihin liittyen kysyttävää, voitte olla yhteydessä sähköpostitse raahen.seurakunta@evl.fi tai puhelimitse 08 2132 600.

Mikäli teillä on kysyttävää Raahen seurakunnan laskutuksesta teitä palvelee: