Uutislistaukseen

Kanttorin virka

4.10.2019 10.08

Odotamme kanttorin virkaan hakijoilta positiivista asennetta jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten rikkaaseen musiikilliseen suunnitteluun ja toteutukseen, monipuolista musiikillista osaamista, sekä myönteistä suhtautumista ja osaamista eri musiikkityyleissä. Viranhoidossa pääset kehittämään seurakunnan musiikkikasvatustyötä, vauvakirkoista rippikoulutyöhön. Toivomme, että viranhaltijana pystyt koordinoimaan seurakuntamme gospel-ryhmien toimintaa yhdessä vapaaehtoisten muusikoiden kanssa. Eduksi luetaan osaaminen eri bändisoittimissa.

Virkaan valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa, oma-aloitteisuutta, tarvittavia tietoteknisiä taitoja, ammatillista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä sitoutumista seurakuntaan ja sen sanomaan.

Haettava virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan. Kelpoisuusvaatimukset ovat Kirkon säädöskokoelman n:o 108 ja Kirkkohallituksen yleiskirjeen 19/2013 mukaiset. Virantäytön yhteydessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä, koska työtehtävät sijoittuvat koko seurakunnan alueelle. Hakijoiden tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset lähetetään liitteineen osoitteeseen raahen.seurakunta@evl.fi torstaihin 10.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Seurakunta kutsuu valintansa mukaan osan hakijoista haastatteluun, jonka ajankohta ilmoitetaan haastattelukutsun saajille henkilökohtaisesti.

 

Lisätietoja antaa: 

Jouni Pietiläinen puh. 040-6710662 jouni.pietilainen@evl.fi ja Harri Joensuu puh. 040-6710625 harri.joensuu@evl.fi