Uutislistaukseen

On aika varjella maata

taivasta ja puita taustalla tuulivoimaloita

Raahen seurakunnan Isonevan suojelualue on nykyisin vihreää energiaa tuottavan tuulivoimala-alueen ympäröimä. Kuten koko evankelisluterilainen kirkko, myös Raahen seurakunta pyrkii toiminnassaan hiilineutraaliuteen.

Raahen seurakunnan ympäristödiplomiprosessi aloitettiin syksyllä 2022 ympäristöasiantuntija Johanna Maliniemen johdolla. Asioita ympäristön hyväksi on tehty toki aiemminkin ja myös ympäristödiplomi Raahen seurakunnalla on ollut aiemmin.

– Ympäristödiplomin kriteerit ovat muuttuneet matkan varrella, mutta perusjutut on jo mietitty eli nollista ei ole tarvinnut nyt aloittaa, ympäristötyöryhmän jäsen, nuorisotyönohjaaja Sakari Salo kertoo. – Esimerkiksi hautausmailla on ollut kierrätyspisteet jo vuosia.

Kirkon ympäristödiplomi on kirkon tarjoama työkalu seurakunnan ympäristötyön tekemiseen. Kyseessä on jatkuva prosessi, johon sisältyvät laajat ympäristösuunnitelmat koskettavat kaikkia seurakunnan toimintoja ja työaloja. Suunnitelmien toteutumista seurataan mm. auditointien eli selvitysten avulla.

Torstaiseen auditointiin osallistuu Raahen seurakunnasta ympäristötyöryhmän jäseniä, alueitten pappeja ja johtavia viranhaltijoita. Lisäksi auditoinnissa on mukana aina kirkon kouluttamia auditoijia. Raahessa ulkopuolisina asiantuntijoina ovat Hannu Jussi-Pekka Ylivieskan seurakunnasta sekä maisema- ja ympäristöasiantuntija Anu Ainasoja ProAgriasta.

Hyväksymisen jälkeen seurakunnan ympäristödiplomi on voimassa viiden vuoden ajan, minkä jälkeen seuraa uusi auditointi. Lisäksi seurakunta pitää noin parin vuoden päästä hyväksynnästä sisäisen väliauditoinnin, jolla varmistetaan suunnitelmissa pysymistä.

Kohti hiilineutraaliutta

Kirkko pyrkii hiilineutraaliksi vuonna 2030, ja hiilineutraalius on tavoitteena myös Raahen seurakunnassa. Esimerkiksi sähkösopimuksissa aiotaan siirtyä mahdollisimman vihreään energiaan. Kiinteistöjä seurakunnalla on paljon ja niiden energian käyttöä seurataan.

– Öljylämmitys on enää yhdessä kiinteistössä, siitä tullaan luopumaan.

Seurakunnalla on 2000 hehtaaria metsää, josta on rajattu kolme luonnonsuojelualuetta: alueet Isonevalla, Rytijärvellä ja Pattijoen Ylipäässä. Suojelun avulla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta.

– Metsien osalta selvitetään, kuinka paljon ne toimivat hiilinieluina ja auttavat näin kompensoimaan toiminnan hiilidioksidipäästöjä.

Seurakunnan työntekijöitä koulutetaan, sillä ympäristönäkökulma vaikuttaa moneen käytännön asiaan, kuten ostoihin, kertakäyttöastioiden välttämiseen ja jätteen määrän vähentämiseen.

Tärkeä osa seurakunnan ympäristötyötä ovat viestintä ja ympäristökasvatus.

– Keskeistä on herättää arvostamaan ympäröivää luontoa ja ymmärtämään sen merkitys, kannustaa luonnon virkistyskäyttöön ja luonnossa hiljentymiseen. Luonto on yksi toimintaympäristö muiden mukana.

Sakari muistuttaa, että ympäristö on evankelisluterilaisen uskon ytimessä: luomiskertomuksessa Jumala antaa ihmisen tehtäväksi viljellä ja varjella maata.

– Olemme kyllä viljelleet, mutta nyt varjelun tarve korostuu, jotta tämä planeetta säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Paljon vaaditaan töitä ja paljon enemmän voidaan tehdä, mitä tähän asti on tehty.

Teksti ja kuva Kirsi-Maria Hiltunen

23.5.2023 14.22