1. Jeesus Getsemanessa

 

Hartaustekstiin tästä

 

Jer. 18: 19-20

Herra, kuule sinä minua!
Kuuntele, mitä vastustajani puhuvat!
Miksi hyvä palkitaan pahalla?
He ovat kaivaneet kuopan,
jotta minä lankeaisin siihen.
Muista, kuinka minä sinun edessäsi
olen puhunut heistä hyvää
kääntääkseni vihasi heistä pois.

1. Piet. 2: 21-24

Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
      - Hän ei syntiä tehnyt,
      hänen suustaan ei valhetta kuultu.
    Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse, omassa ruumiissaan, hän ”kantoi meidän syntimme” ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. ”Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.”

Joh. 18: 1-27

Jeesus lähti opetuslapsineen Kidroninpuron toiselle puolen. Siellä oli puutarha, ja Jeesus ja opetuslapset menivät sinne. Myös Juudas, hänen kavaltajansa, tunsi paikan, koska Jeesus oli monesti ollut siellä opetuslastensa kanssa. Niinpä Juudas otti mukaansa sotilasosaston sekä ylipapeilta ja fariseuksilta saamiaan miehiä, ja he menivät puutarhaan lyhdyt, soihdut ja aseet käsissään.
    Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi: ”Ketä te etsitte?” ”Jeesusta, sitä nasaretilaista”, vastasivat miehet. Jeesus sanoi: ”Minä se olen.”
    Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi: ”Minä se olen”, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Jeesus kysyi uudelleen: ”Ketä te etsitte?” He vastasivat: ”Jeesus Nasaretilaista.” Jeesus sanoi heille: ”Johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä.” Näin kävivät toteen hänen omat sanansa: ”Niistä, jotka olet haltuuni uskonut, en ole antanut yhdenkään joutua hukkaan.”
    Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti; palvelija oli nimeltään Malkos. Mutta Jeesus sanoi Pietarille: ”Pane miekkasi tuppeen! Kun Isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?”
    Sotilaat, joita komensi korkea upseeri, ja juutalaisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jeesuksen, panivat hänet köysiin ja veivät hänet ensiksi Hannaksen luo. Hannas oli senvuotisen ylipapin Kaifaksen appi. Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta.
    Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi menivät Jeesuksen perässä. Tuo toinen oli ylipapin tuttu ja pääsi siksi Jeesuksen mukana ylipapin palatsin pihaan. Pietari jäi seisomaan portin ulkopuolelle, mutta opetuslapsi, joka tunsi ylipapin, meni puhumaan porttia vartioivalle palvelustytölle ja toi Pietarin sisälle pihaan.
    Palvelustyttö sanoi Pietarille: ”Et kai sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?” ”En ole”, vastasi Pietari. Oli kylmä, ja siksi palvelijat ja vartijat olivat sytyttäneet hiilivalkean ja lämmittelivät sen ääressä. Myös Pietari seisoi heidän joukossaan lämmittelemässä.
    Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Jeesus vastasi: ”Minä olen puhunut julkisesti, koko maailman kuullen. Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. Miksi sinä minulta kysyt? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut.”
    Jeesuksen vastattua näin yksi lähellä seisovista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi: ”Noinko sinä vastaat ylipapille?” Jeesus sanoi miehelle: ”Jos puhuin väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua?”
    Hannas lähetti Jeesuksen köysissä ylipappi Kaifaksen luo.
    Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Miehet sanoivat hänelle: ”Et kai sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” ”En ole”, Pietari kielsi. Mutta muuan ylipapin palvelija, sen miehen sukulainen, jolta Pietari oli lyönyt korvan irti, sanoi hänelle: ”Kyllä minä näin sinut siellä puutarhassa hänen seurassaan.” Pietari kielsi taas, ja samassa lauloi kukko.

 

Kaksi näkökulmaa Jeesuksen kärsimykseen

Pietari kirjoitti kirjeessään Jeesuksen kärsimyksestä ja esikuvallisuudesta. Jeesuksen elämässä on kahdenlaista kärsimystä, jotka on tärkeätä erottaa toisistaan, kun miettii hänen esikuvallisuuttaan suhteessa omaan elämäämme. Jeesus kärsi ihmisenä ensiksikin siksi, että hän teki kaikessa sillä tavoin, kuin siinä tilanteessa piti tehdä ja toimia. Tiedämme sen, ehkäpä omasta elämästämmekin, että aina sellaisesta ei suinkaan seuraa pään silittelyä ja kiitosta toisten ihmisten taholta. Totuus yhdessä rakkauden kanssakin, tekee kipeää, jos se osuu elämässä arkaan kohtaan. Tähän kuitenkin Jeesuksen esikuvallisuus meitäkin kutsuu. ”Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun.”

Toiseksi Jeesuksen elämässä on kärsimystä, mikä ei ole tarkoitettu meille esikuvaksi sillä tavoin, että meidänkin tulisi toimia sillä tavoin. Tämä yksinkertaisesti siitä syystä, että me emme siihen mitenkään kykene, eikä sitä ole niin tarkoitettukaan. Siitäkin Pietari kirjoittaa kirjeessään. ”Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme" ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle.” Me emme voi kantaa kenenkään syntejä ristille. Oman syntimme kanssa voimme kyllä kuolla, mutta siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä eikä iloa, kaikkein vähiten itselle. Onhan synnin palkka kuolema. Me voimme hyväksyä ja uskoa sen, iloita ja kiittää siitä, mitä Jeesus kuollessaan on tehnyt, mutta matkia tai jäljitellä emme sitä voi.

On siis tärkeätä aina miettiä, mistä puhutaan, kun puhutaan Jeesuksen esikuvallisuudesta ja muistaa, että sitä ei ole tarkoitettu vanhurskaudeksemme, eikä annettu syntiemme sovittamiseksi. Saamme siis uskossa vastaanottaa sen, minkä Jumala Jeesuksen tähden armossaan meille lahjoittaa ja seurata sitä esikuvaa, minkä Jeesuksen elämästä voimme soveltaa omaan elämäämme. Siinäkin soveltamisessa kyllä joudumme, yleensä ennemmin kuin myöhemmin, turvautumaan siihen totuuteen, että Jeesus, ”omassa ruumiissaan ’kantoi meidän syntimme’ ristinpuulle”.  (MV)

 

seuraava rasti

YouTube-video