Virkatodistuksen voi tilata:

Puhelimitse Raahen kirkkoherranvirastosta (08) 2132 610 (ma-pe klo 9-15)
Ruukin seurakuntatoimistosta (08) 2132 710 (ma ja to klo 9-12, 13-15)
Vihannin seurakuntatoimistosta (08) 2132 700 (ti ja ke klo 9-12, 13-15)
Sähköisellä virkatodistuksen tilauslomakkeella 
Asioimalla henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistoissa

Virkatodistuksia tarvitaan selvityksinä perhetiedoista erilaisiin tarkoituksiin. Monet viranomaiset saavat kuitenkin tarvitsemansa tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Jäsenrekisteriohjelmasta tulostettavan virkatodistuksen asiakkaat saavat heti mukaansa. Laajoja sukuselvityksiä tarvitaan lähinnä perunkirjoituksiin. Näiden todistusten toimitusajoista tulee sopia virkailijan kanssa.

TODISTUSTEN MAKSUT 1.6.2014 alkaen:
Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista »(pdf)

Kirkkohallituksen yleiskirje 10-2015

Maksuton todistus:
Henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

Maksulliset todistukset:
1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa
2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:
a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;
4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;
5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Muut maksut:

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 €. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.
Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 €.
Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

Virkatodistuksen voimassaoloaika:
Virkatodistuksen voimassaoloaika riippuu todistuksen käyttötarkoituksesta. Viime kädessä voimassaolon ratkaisee se, joka todistusta tarvitsee – kuten esimerkiksi perunkirjoituksen tekijä.

Sukututkimukset

Seurakunta palvelee sukututkijoita ja suvustaan kiinnostuneita tekemällä sukututkimusta.

Sukututkimus on maksullinen palvelu ja todistusten laadinnasta veloitetaan seuraavasti:

Sukututkimusta varten laadittu todistus 30 €. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 €.
Kirkkoherranviraston hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopio 9 €/sivu.

Sukututkimusta tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa, mistä johtuen toimitusajat saattavat joskus muodostua melko pitkiksi.

Sukututkimustilauksessa tulisi huomioida seuraavia asioita:

Tutkittavasta henkilöstä riittävät tunnistetiedot (nimi, syntymäaika ja -paikka sekä myös entinen sukunimi)
Muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta
Lisätiedot (puoliso, lapset ym.)
Missä laajuudessa tietoja halutaan eli montako sukupolvea edes- tai taaksepäin selvitetään

Sukututkimuksen tilauslomake

Sukututkimuksen tilauslomake (pdf)

Vanhimpia kirkonkirjoja voi tutkia myös Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry:n sivuilta (SSHY) / Kirkonkirjat.
www.sukuhistoria.fi

Omatoiminen sukututkinta ei ole mahdollista seurakunnassamme. Kirkkoherranvirastossa ei ole tarjota tarkoituksenmukaisia tutkijatiloja omatoimista sukututkimusta varten.