Raahen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali 23.9.2018. Pastori Olli Lohi on asetettu toiselle vaalisijalle.

– Minulla on luonteva olo tehdä papin työtä. Se on arvokasta lähimmäisen kohtaamista ja evankeliumin sanoman välittämistä, sanoo Olli Lohi.

Lohi on hakenut Raahen seurakunnan kirkkoherran paikkaa, koska hän on kiinnostunut ottamaan vastaan seurakuntatyön haasteita.

– Koen, että minulla on näky tähän tilanteeseen ja vahva halu yhdessä tekemiseen.

– Toivoisin myös työn kautta juurtuvani kiinni kotiseutuuni ja vahvistavani kontakteja ihmisiin, sanoo Lohi, joka on kulkenut viime vuodet töissä Himangalla ja Oulussa.

Johtamiskokemusta Olli Lohelle on kertynyt Himangan kappeliseurakunnasta työalojen sekä työtekijöiden johtamisesta. Nykyisessä tehtävässään viestintä- ja vs. kustannuspäällikkönä hän vastaa Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen viestinnän ja julkaisutyön kokonaisuudesta, toimii Päivämies-lehden ja Kesäseuraradion vastaavana päätoimittajana ja viestintä- ja julkaisuyksikköjen esimiehenä. Lisäksi hän koordinoi laajaa vapaaehtoisten joukkoa eri puolella Suomea.

Olli Lohi haluaa johtaa läheltä: kohdata työntekijät ja työyhteisön positiiviset ja negatiiviset asiat suoraan.

– Johtaminen on kohtaamista, kannustamista ja tukemista, hän näkee.

– Näin ison seurakunnan johtaminen vaatii selkeitä suunnitelmia, perusteellista ja jämäkkää tarttumista ja tulevaisuuden miettimistä. Yhdessä tehdään riittävän hyvät suunnitelmat, joiden toteutumista myös seurataan. Kun jokaisella on selkeät tehtävänkuvat, omaa työtä on hyvä tehdä ja säilyy luottamus siihen, että kokonaisuus toimii.

Kirkkoherran tehtävässä Olli Lohi näkisi tärkeänä vahvistaa seurakunnan yhteistä näkyä ja visiota. Raahen seurakunnan eri alueilla on erilaisia toimintamalleja, jotka nousevat ihmisistä itsestään ja siksi niitä on hyvä tukea.

– Kohtaaminen eri alueilla ei saa vähentyä, sillä kaikki alueet ovat samanarvoisia.

Kirkkoherran tehtävään kuuluu paljon hallinnollista työtä.

– Hallinto ja johtaminen on tärkeää, mutta vastapainoksi kirkkoherra saa ja voi olla ihmisten keskellä ja kuunnella viestejä heiltä.

Olli Lohen mielestä päätöksentekoprosessit pitää avata riittävän selkeästi työntekijöille ja luottamushenkilöille. Yhdessä tekeminen toistuu hänen puheissaan; sen kautta rakentuu luottamus ja yhteys ihmisten välille.

Herätysliikkeet Lohi näkee rikkautena kirkolle. Ne tuovat aktiivista toimintaa seurakuntaan. Hengellisenä johtajana Olli Lohi haluaa pitäytyä siinä Raamatun sanomassa, joka kirkolle on annettu, vaikka nykyajassa esille nousee monenlaisia arvoja. Kirkkoherra välittää hänen mukaansa arvoja ympäristöönsä omalla työllään, toiminnallaan ja puheillaan.

– Usko antaa perustan elämälle. Kaikella on tehtävänsä, paikkansa ja tarkoituksensa. Jumala johtaa luomaansa maailmaa, emme ajelehdi irrallisina täällä.

Maria Hyväri

Haastattelu Raahelaisessa 11.8.2018

Olli Lohi antaa vaalinäytteen eli saarnaa ja toimittaa päiväjumalanpalveluksen Raahen kirkossa sunnuntaina 9.9. klo 10.