Kuka voi äänestää

Raahen seurakunnan kirkkoherran vaali pidetään niin sanottuna välittömänä vaalina. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tässä vaalissa äänioikeutetut seurakuntalaiset pääsevät äänestämään.

Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 23.9.2018 18 vuotta täyttävällä Raahen seurakunnan jäsenellä. Jäseneksi on täyttynyt tulla viimeistään 70 päivää ennen vaalipäivää eli 15.7.2018.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 23.9.2018 kello 10 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen Raahen kirkossa ja päättyy kello 20 samana päivänä.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Raahen seurakunnan kirkkoherranvirastossa maanantaista 17.9.2018 perjantaihin 21.9.2018, joka päivä kello 9-18.Tämän lisäksi ennakkoon voi äänestää useassa paikassa ja useaan aikaan eripuolilla seurakuntaa koko ennakkoäänestysviikon ajan.

Kotiäänestysmahdollisuus on myös olemassa. Äänioikeutettu, jonka mahdollisuudet päästä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ovat rajoittuneet, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Kotiäänestyspyyntö on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 14.9.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.