Kanttorien virkojen täyttäminen

Raahen seurakunnassa on ollut haettavana kaksi kanttorin virkaa, Saloisten alueen virka sekä Paavola-Siikajoki alueen virka. Hakuaika päättyi 6.5.2019. Neuvoston kokouksessa kanttori Jouni Pietiläinen esitteli kanttorien virkaa hakeneiden hakemukset.

Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun Outi Krankin, joka on hakenut Saloisten alueen virkaa sekä Taija Korrin ja Maarja Kortsin, jotka ovat hakeneet Paavola-Siikajoki alueen virkaa.

Nuorisotyönohjaajien virkajärjestelyt

Nuorisotyön tiimi on laatinut esityksen nuorisotyönohjaajien virkojen järjestelyiksi.
Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti nuorisotyönohjaajien virkojen täyttämisestä seuraavaa.

-Siikajoen alueen nuorisotyönohjaajan virka julistetaan haettavaksi 7.6.2019 mennessä ja täytetään 1.9.2019 alkaen.
-Raahen alueen nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle 1.8.2019-31.7.2020 julistetaan haettavaksi 7.6.2019 mennessä.
-Raahen alueen nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle 17.9.2019-16.3.2020 julistetaan haettavaksi 7.6.2019 mennessä

Lisäksi neuvosto päätti, että kaikkien nyt haettavaan olevien virkojen työnkuvat ja tehtävät tarkastetaan.

Lisäksi neuvosto päätti, että Henri Oksasen nuorisotyönohjaajan viransijaisuus jatkuu 9.8.2020 saakka.

Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteerin viransijaisuus

Lähetys ja kansainvälisentyön sihteerin viransijaisuus on ollut haettavana.
Kirkkoneuvosto päätti valita Janne Jauhiaisen lähetys- ja kansainvälisen työn sihteerin viransijaisuuteen ajalle 10.6.2019-9.8.2020.

Ilmoitusasiat
Seurakuntapastorin sijainen Miia Jokiranta aloittaa työnsä 13.5.2019.

Neuvoston kokouspöytäkirja kokonaisuudessaan:
Kirkkoneuvosto 9.5.2019