Raahen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali 23.9.2018.
Kappalainen Harri Joensuu on asetettu ensimmäiselle vaalisijalle.

– Mielenkiinto ja into papin työhön on säilynyt, en ole leipääntynyt, naurahtaa Harri Joensuu.

Papin tehtävässä Joensuu kokee keskeiseksi Jumalan kasvojen edessä olemisen; siinä ei koskaan tule valmiiksi.

– Teologisen kirjallisuuden lukeminen ja tutkiminen tuo sisältöä. Työssä annan eteenpäin sitä, mitä olen niistä saanut, sanoo Joensuu, joka tuntee erityisesti julistustyön itselleen läheiseksi.

Hakeminen kirkkoherran tehtävään on tilanne, jossa ”palaset vaan loksahtivat kohdilleen”. Johtajakokemusta Harri Joensuulle on karttunut monenlaisista tehtävistä. Merkittävä vaihe oli lähes kahdeksan vuoden lähetystyörupeama Kamerunissa, jolloin hän toimi lähetyskentällä ja kehitysapuprojekteissa esimiestehtävissä. Suurista asiakokonaisuuksista piti päättää vieraan kielen ympäröimänä erilaisessa yhteiskunnassa.

Suomeen ja seurakuntatyöhön täällä palattuaan Joensuu on toiminut Raahessa papiston esimiehenä ja kirkkoherran viransijaisena. Johtajana hän haluaa perehtyä tunnollisesti asioihin ja kohdata työntekijät kasvokkain.

– Isot päätökset seurakunnassa tehdään yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, hän sanoo.

Kirkkoherran tehtävä on seurakunnassa ylin johtamisen virka.

– Kirkkoherran on tärkeä keskittyä isoihin linjoihin ja luoda puitteet sille, että muut voivat tehdä työtään, Joensuu näkee.

Nykyisessä taloustilanteessa päätöksiä on harkittava, mutta samalla kuitenkin mentävä rohkeasti eteenpäin – paikalleen ei voi jäädä.

Kirkkoherra on myös hengellinen johtaja. Se on vaikeammin sanallistettavaa kuin hallinnollinen työ.

– Hengellinen johtaminen on välillistä ja tapahtuu työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kautta, kun sana ja sanoma kulkevat eteenpäin. Jumala toimii Pyhän Hengen, sanan ja sakramenttien kautta. Ihminen on Jumalan välikappale ja palvelija.

Raahen seurakunta on monien yhdistymisten jälkeen laaja. Kirkkoherrana Joensuu haluaisi kiertää ja osallistua eri alueiden toimintaan ja samalla kuulostella seurakuntalaisten ajatuksia.

– Identiteetti yhdestä yhteisestä Raahen seurakunnasta on vasta rakentumassa ja kipupisteitä on olemassa. Seurakunnan on oltava läsnä kaikilla alueilla, vaikka resurssit vähenevät. Eri alueiden työntekijät ja luottamushenkilöt voivat omalta osaltaan olla vahvistamassa identiteettiä.

Herätysliikkeillä Joensuu näkee kirkossa oman rikastuttavan paikkansa.

– Ihmiset tarvitsevat erilaisia hengellisiä koteja. Kukaan ei voi kuitenkaan omia työtä, vaan toimitaan yhteistyössä messukumppaneina. Toivomus on, että jokainen jumalanpalvelus on sellainen, että kaikki voivat hyvällä mielellä tulla mukaan.

Maria Hyväri

Haastattelu on julkaistu Raahelaisessa 4.8.2018

Harri Joensuu antaa vaalinäytteen eli saarnaa ja toimittaa päiväjumalanpalveluksen Raahen kirkossa sunnuntaina 2.9. klo 10.

Kuva: Harri Hemmilä