Kirkkovaltuusto 17.12.2018

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021.

Kokonaisuudessaan valtuuston pöytäkirjan löytyy tästä: Kirkkovaltuusto 17.12.2018

Kirkkoneuvosto 17.12.2018

Kirkkoneuvosto päätti mm. seuraavaa:

Kirkkojen hinnasto
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.11.2105 päättänyt, että kirkkojen vuokrat ulkopuolisille käyttäjille
on 500 euroa.
Valtuutettu Jukka Ingerttilä on tehnyt aloitteen Raahen seurakunnan kirkkojen vuokrahintojen muuttamisesta.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen seurakunnan kirkkojen vuokrat olisivat seuraavat 1.1.2019 alkaen:
– Raahen kirkko         500 € (+ alv.)
– Saloisten kirkko       300 €
– Pattijoen kirkko      300 €
– Vihannin kirkko      250 €
– Paavolan kirkko     300 €
– Siikajoen kirkko       250 €
– Revonlahden kirkko 150 €.

Tupatoiminnan aloittaminen Paavolan Kotokahviossa.
Ruukin MMM-projektin tuvan ja vapaaehtoistyön toimintaryhmä esittää 14.11.2018 pitämässään
kokouksessa, että kirkkoneuvosto päättää antaa luvan laajentaa Tupa-toimintaa Paavolaan KotoTupa-
toiminnaksi entisen Koto Valinnan kahvion tiloihin. Toiminta on tarkoitus sisällyttää vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan MMM-projektin osaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että:
1) Ko. tupatoiminta voidaan aloittaa kokeiluluontoisena, vaikka sitä ei ole esitetty vuoden 2019 talous- ja toimintasuunnitelmassa.
2) Vuokrasopimus tilojen vuokraamisesta tehdään etukäteen ennen tilojen käyttöön ottoa ja vuokraehdot tarkasti kirjaten.
3) Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset yhteistyön luonteesta.
4) Seurakunnan virallinen hallinto-organisaatio tekee toimintaa koskevat päätökset, mahdollinen
paikallinen toimielin tekee esityksiä kirkkoneuvostolle.
5) Vastuuhenkilönä on Lauri Haapala.
6) Seurakunnan muille työntekijöille ei saa tulla lisätyövelvoitetta tupatoiminnan toiminnasta.
7) Siivouksesta on sovittava kirjallisesti eri osapuolien kanssa.

Muita asioita
Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyön vastuuryhmän esityksen, että vuoden 2019 yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä tuotto (20%) käytetään toisen asteen opiskelijoiden    opiskelukustannusten tukemiseen esim. kirjoihin, bussilippuihin, yo-kirjoitusmaksuihin, kurssimaksuihin ja muihin opiskelutarvikkeisiin.

Kokonaisuudessaan pöytäkirja tässä: Kirkkoneuvosto 17.12.2018