Diakonia

Diakonia

Diakoniatyö antaa hengellistä, henkistä ja aineellista apua. Diakoniatyö tuo kristillisen rakkauden tuen niille joita ei muulla tavoin riittävästi auteta.  Monimuotoisen työn ja toiminnan tavoitteena on eri yhteistyötahojen kanssa turvata ja rakentaa ihmisten hyvinvointia ja itsenäistä elämää. Diakoniatyö sisältää yksilöiden ja perheiden palvelun, ryhmätoiminnan ja laitosvierailut. Työntekijöinä ovat diakonian viranhaltijat ja diakoniapappi.Toimijoina ovat vastuuryhmä, diakoniakylätoimikunnat ja vapaaehtoiset.