Kasteeseen valmistautuminen

Kastejuhlan käytännön järjestelyistä sovitaan kirkkoherranviraston tai seurakuntatoimiston henkilökunnan kanssa. Ennen tilaisuutta vanhemmat ja pappi tutustuvat toisiinsa kastekeskustelussa. Papin kanssa sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä. Vanhemmat saavat etukäteen postissa väestörekisterikeskuksen lomakkeen, johon merkitään lapsen etunimet ja sukunimi. Pappi täyttää kummien tiedot ja heidän läsnäoloseurakuntansa. Lomake annetaan papille kastekeskustelussa tai viimeistään kastetilaisuudessa.

Kummit
Kummi on kastettavalle lapselle tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi kummina voi toimia kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

Aika ja paikka
Kaste toimitetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Mikäli kaste viivästyy yli kahden kuukauden, on siitä syytä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon. Kastetilaisuus voidaan järjestää kotona, kirkossa tai muussa tarkoitukseen sopivassa juhlatilassa.