Avioliiton siunaaminen

Kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti, voidaan liitto siunata. Siunaaminen on yleistä esimerkiksi kansainvälisissä avioliitoissa, mutta kuka tahansa avioliiton siunaamista haluava voi sitä pyytää.
Tilaisuutena avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.
Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla papin ja siunattavien sopimuksen mukaan.
Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Papin ja kanttorin kanssa sovitaan etukäteen tilaisuuden kulusta ja musiikista.
Halutessasi avioliiton siunauksen ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.