Raahen seurakunnalla on pitkät perinteet lähetystyön tukijana. Kun Raahen seurakuntayhtymä ja Pattijoen seurakunta sekä myöhemmin myös Siikasalon seurakunta liittyivät yhdeksi, samalla myös lähetys- ja kansainvälinen työ sekä olemassa olevat kirkon lähetysjärjestöjen solmitut nimikkosopimukset tulivat yhteisiksi. Yhdistymisessä eri seurakuntien nimikkosopimuksia ei lakkautettu vaan ne jäivät elämään ja tämä mahdollistaakin nykyisessä Raahen seurakunnassa rikkaan ja kattavan kentän useista eri lähetyskohteista.

Tällä hetkellä Raahen seurakunnalla on voimassa yhteensä 15 nimikkosopimusta eri puolilla maailmaa. Se kattaa hyvin monipuolisesti muun muassa julistus- ja evankelioimistyötä, lapsi- ja nuorisotyötä, kirkon työntekijöiden kouluttamista ja raamatunkäännöstyötä, kummilapsitoimintaa sekä vähemmistökansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä.

Lähetystyö on kaikessa yksinkertaisuudessaan kirkon ulospäin suuntautuvaa toimintaa, pelastussanoman eteenpäin viemistä sekä ihmisen kokonaisvaltaista auttamistyötä. Niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin ajateltuna kirkon perustehtävään on aina kuulunut tahto toimia matalan kynnyksen yhteisönä, joka kutsuu ihmisiä yhteyteensä sekä vastaavasti omalta osaltaan kiinnittyy Kristukseen uskovien maailmanlaajuiseen yhteisöön. Meille jokaiselle seurakuntalaiselle – niin lähtijälle kuin lähettäjällekin – kuuluu Jeesuksen asettama kaste- ja lähetyskäsky sekä myös sen konkreettinen toteuttaminen. Samoin meidän tulisi pyrkiä seuraamaan Jeesuksen antamaa esimerkkiä köyhien, sairaiden ja kärsivien ystävänä ja palvelijana.

Yleensä kun puhutaan lähetystyöstä ja lähetystyöntekijöistä puhutaan aina myös nimikkosopimuksista. Nämä Nimikkosopimukset ovat paikallisten seurakuntien ja kirkon virallisten lähetysjärjestöjen välillä solmittuja sopimuksia, joiden tehtävänä on tuoda lähetystyötä lähemmäs paikallisen seurakuntaamme eli antaa lähetystyön tekemiselle ikään kuin kasvot. Lähetystyö ei ole vain tahto- tai ajatustyötä, vaan se on käsin ja sydämin tehtävää konkreettista työtä, jota tekevät kirkon palveluksessa toimivat lähetystyöntekijät eri puolilla maailmaa hyvin erilaisissa tehtävissä. Jokaisella lähetystyöntekijällä on kotimaassaan nimikoitu paikallisseurakunta, joka elää ja hengittää työssä mukana tukien lähetystyöntekijän arkea taloudellisesti ja hengellisesti.

Nimikkoperheet Raahen seurakunnassa

Tiina ja Olli Kukkonen / Angola
Pia ja Mikko Pyhtilä / Tansania
Satu ja Jorma Arkkila / Kenia
Emma Holmström / Kambodzha
Ari Lukkarinen / Kenia
Taina Taskila / Etiopia
Riikka Gammelin / Tansania
Raili Mäkitalo / Venäjä
Lähettiperheet Kaukasiassa sekä Etu-Aasiassa

Tilat ja projektit

Shalhevetjah – keskus / Israel
Mekane Yesus, Hosainan teologinen seminaari / Etiopia
Armon koti / Ensi- ja turvakoti Bangkok
Raamattu suomen suvulle- projekti / Suomen Pipliaseura
Veikko ja Tuula Määtän työ Virossa

Arkkilat

Satu ja Jorma Arkkila Keniassa ovat uusin Raahen seurakunnan nimikkolähettiperhe

Raahelainen 22.3.2015  Miten Raahen seurakunta osallistuu lähetystyöhön