Yksi Raahen laajan seurakunnan työaloista on aikuistyö. Se on yleistä seurakuntatoimintaa. Nimitys ’aikuistyö’ on hieman vanhahtava. Nykyään ei ajatella, että aikuiset olisivat työn kohderyhmä, vaan puhutaan mieluummin toiminnasta aikuisten kanssa. Aikuiset ovat ihmisiä, jotka osaavat järjestää toimintaansa itse.
Sitä se käytännössä onkin. Yksi iso osa-alue toiminnastamme ovat pienryhmät. Niitä kokoontuu useita kymmeniä, monet niistä viikoittain. Ryhmiä on sekä keskustelua että opiskelua varten. Monissa opiskellaan Raamatun kirjoja. Ne ovat silloin eräänlaisia opintopiirejä. Toisissa yhdessä oleminen painottuu enemmän kohtaamiseen ja keskustelemiseen. Joitain ryhmiä kokoontuu myös vapaaehtoisen auttamistoiminnan merkeissä. Muutaman kerran vuodessa järjestämme seurakuntatapahtumia, jotka voivat olla usean päivän kestäviä.
Pienryhmien tapaisia kokoontumisia on myös kodeissa. Tämä liittyy seurakunnan yhteistyöhön kirkon herätysliikkeiden kanssa. Kodeissa järjestettävissä tilaisuuksissa on hyvä henki ja niihinkin osallistuu yhteensä melkoinen joukko raahelaisia.
Toinen pääalue on raamattuluennointi. Raahessa on sitä keskimääräistä suomalaisseurakuntaa paljon enemmän. Raamattuluentoja on ympäri vuoden, myös kesäisin. Luennoitsijoina toimivat oman seurakunnan teologit. Luentoja pidetään eniten Raahen ja Pattijoen seurakuntakodeilla, mutta jonkin verran myös Siikajoella, Ruukissa ja Vihannissa.
Haasteitakin on. Työikäisten tavoittaminen on niistä suurimpia. Miten seurakunta osaisi tarjota paremmin palvelujaan niille, joille kirkon kynnys on korkea tai jotka elävät kiireisintä elämänvaihettaan? Miten yhä useampien toiveet ja tarpeet tulisivat paremmin huomioiduksi?
Teemu Kakkuri / aikuistyöstä vastaava seurakuntapastori

 

Pienryhmä

Tervetuloa mukaan pienryhmätoimintaan! 

pienryhmat-syksy-2016